Дигитална трансформация в музеите и библиотеките: пространства от данни

14 октомври 2022, Пловдив, Дом на науката и техниката

На 13-14 октомври 2022 ще се проведе 15тото издание на Международната конферениция Education and Research in the Information Society (ERIS).

В рамките на конференцията, проектът DISTILL, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и Лабораторията по музеология към Йонийския Университет, Корфу, Гърция организират семинар по изключително актуалната тема за пространства от данни в областта на културното наследство. Изграждането на европейско пространство от данни беше обявено официално на конференцията на Европеана, която се проведе на 28-30 септември 2022 в Хага.

Преминаващи посетители и тримерен модел на експонат от екпозицията на Музея на анатолийските цивилизации в Анкара. Снимка: авторката (юли 2022)

Семинарът е предназначен за музейни и библиотечни специалисти, както и за други участници, които се интересуват от развитията в областта на дигитализираното културно наследство. Целта му е да запознае участниците с последните тенденции в областта на дигиталната трансформация и трансформацията на цифровото съдържание в пространства от данни. Събитието е интерактивно и предполага активното участие в упражнения, които илюстрират как музеите и библиотеките могат да взимат решения за развитието си в областта на предлаганите услуги в дигитална среда. Ще бъде обърнато внимание и на изграждането на образователни програми с дигитални елементи.

Работният език е български, но част от програмата ще е на английски с осигурен превод, ако се налага.

Програма

14 октомври 2022
11.00 – 12.30 Увод в темата: развитие на европейско пространство от данни за културно наследство

Позициониране на институциите от сектора на културното наследство в пространството от данни

12.30 – 13:00 Пауза за обед

13.00 – 14.30 Потребителите в дигиталното пространство: примери от музеите и библиотеките

С участието на доц. д-р Георгиос Папайоану (Лаборатория по музеология, Йонийски университет, Корфу, Гърция), Христина Клечерова (Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН, КЛАДА-бг), Антоанета Лесенска (Народна библиотека „Иван Вазов“, Пловдив)

15.00 – 16.30 Използване на сбирките като данни в изследователски и образователни програми
Полезни ресурси
Заключение

Молим участниците да носят таблети или телефони с достъп до интернет.

Семинарът е безплатен за участници в конференцията и за специалисти от музеи и библиотеки, но местата са ограничени. Семинарът се провежда само присъствено без възможност за включване онлайн.

Published by milenadobreva

Digital. Transformation. Users. Spaces.

One thought on “Дигитална трансформация в музеите и библиотеките: пространства от данни

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: