Дигитална трансформация в музеите и библиотеките: пространства от данни

14 октомври 2022, Пловдив, Дом на науката и техниката На 13-14 октомври 2022 ще се проведе 15тото издание на Международната конферениция Education and Research in the Information Society (ERIS). В рамките на конференцията, проектът DISTILL, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и Лабораторията по музеология към Йонийския Университет, Корфу, Гърция организират семинар по изключително актуалната темаContinue reading “Дигитална трансформация в музеите и библиотеките: пространства от данни”