Pilot module from @echoing on social Innovation in co-designing projects for the cultural sector

New free online module on Social Innovation in co-designing projects for the cultural sector The pilot version of the free online module on Social Innovation in co-designing projects for the cultural sector. Discover the important processes, tools, and skills needed had been developed within the Erasmus+ project ECHOING. The project partners would be delighted toContinue reading “Pilot module from @echoing on social Innovation in co-designing projects for the cultural sector”

Дигитална трансформация в музеите и библиотеките: пространства от данни

14 октомври 2022, Пловдив, Дом на науката и техниката На 13-14 октомври 2022 ще се проведе 15тото издание на Международната конферениция Education and Research in the Information Society (ERIS). В рамките на конференцията, проектът DISTILL, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и Лабораторията по музеология към Йонийския Университет, Корфу, Гърция организират семинар по изключително актуалната темаContinue reading “Дигитална трансформация в музеите и библиотеките: пространства от данни”

Distill is co-organising a master class on practical datafication

On 14-15 July 2022 Milena Dobreva from Distill will join forces with Assoc. Prof. Georgios Papaioannou from Ionian University, Greece and representatives of the e-Infrastructure for Bulgarian language and cultural heritage CLaDA-BG delivering a master class for 20 museum professionals from various museum sectors in Bulgaria. The master class will explore how smaller museums canContinue reading “Distill is co-organising a master class on practical datafication”

Иновациите и организациите от културния сектор: споделете опита си в проучването на проекта eCHOIng

От началото на 2022 консорциум от университети и културни организации от Норвегия, България, Гърция, Естония и Италия изследва как университетите и институциите от културния сектор си взаимодействат за въвеждането на иновации. Проектът цели да събере примери от всички страни участнички и предлагаме на вниманието на специалисти от музеи, библиотеки и архиви, от организации от областтаContinue reading “Иновациите и организациите от културния сектор: споделете опита си в проучването на проекта eCHOIng”

Living Heritage and Innovation in Bulgarian Museums

The Regional Centre for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in South-Eastern Europe under the auspices of UNESCO is currently organising training for museum specialists from Bulgaria which aims to enrich their skills and knowledge related to the documentation of living heritage. The training assessed the needs of the museum professionals and their motivation wasContinue reading “Living Heritage and Innovation in Bulgarian Museums”