Иновациите и организациите от културния сектор: споделете опита си в проучването на проекта eCHOIng

От началото на 2022 консорциум от университети и културни организации от Норвегия, България, Гърция, Естония и Италия изследва как университетите и институциите от културния сектор си взаимодействат за въвеждането на иновации. Проектът цели да събере примери от всички страни участнички и предлагаме на вниманието на специалисти от музеи, библиотеки и архиви, от организации от областтаContinue reading “Иновациите и организациите от културния сектор: споделете опита си в проучването на проекта eCHOIng”

Living Heritage and Innovation in Bulgarian Museums

The Regional Centre for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in South-Eastern Europe under the auspices of UNESCO is currently organising training for museum specialists from Bulgaria which aims to enrich their skills and knowledge related to the documentation of living heritage. The training assessed the needs of the museum professionals and their motivation wasContinue reading “Living Heritage and Innovation in Bulgarian Museums”