Иновациите и организациите от културния сектор: споделете опита си в проучването на проекта eCHOIng

От началото на 2022 консорциум от университети и културни организации от Норвегия, България, Гърция, Естония и Италия изследва как университетите и институциите от културния сектор си взаимодействат за въвеждането на иновации. Проектът цели да събере примери от всички страни участнички и предлагаме на вниманието на специалисти от музеи, библиотеки и архиви, от организации от областтаContinue reading “Иновациите и организациите от културния сектор: споделете опита си в проучването на проекта eCHOIng”

Demo paper accepted to ECIR’22

This week we got the lovely news of an accepted demonstration paper “DuoSearch: A Novel Search Engine for Bulgarian Historical Documents” at the very competitive European Conference on Information Retrieval ECIR 2022 which will take place in April 2022 in Stavanger, Norway. The paper is on a search engine that helps to explore content fromContinue reading “Demo paper accepted to ECIR’22”