Иновациите и организациите от културния сектор: споделете опита си в проучването на проекта eCHOIng

От началото на 2022 консорциум от университети и културни организации от Норвегия, България, Гърция, Естония и Италия изследва как университетите и институциите от културния сектор си взаимодействат за въвеждането на иновации. Проектът цели да събере примери от всички страни участнички и предлагаме на вниманието на специалисти от музеи, библиотеки и архиви, от организации от областтаContinue reading “Иновациите и организациите от културния сектор: споделете опита си в проучването на проекта eCHOIng”

The new 2022 year brings the start of two new projects on digital transformation and on open innovation in museums

It is exciting to turn the page to the new 2022 with the positive news of being awarded a second Erasmus grant, Upskilling the Information Professionals of the Future: Novel Digital Transformation MOOCs (Massive Open Online Courses)”. This is a partnership of Ankara University (the coordinator of the project is Assoc. Prof. Nevzat Özel), theContinue reading “The new 2022 year brings the start of two new projects on digital transformation and on open innovation in museums”