The first event of eCHOIng: learn more about the project and get inspired by examples of open innovation

The 1st eCHOing project hybrid event will provide an overview of the project and the partnership behind it and will showcase some examples of innovation in small cultural heritage organisations. This event is designed to meet the needs of Higher Education staff and students who deal with Cultural Heritage and Medium-sized and small cultural organizations.Continue reading “The first event of eCHOIng: learn more about the project and get inspired by examples of open innovation”

Иновациите и организациите от културния сектор: споделете опита си в проучването на проекта eCHOIng

От началото на 2022 консорциум от университети и културни организации от Норвегия, България, Гърция, Естония и Италия изследва как университетите и институциите от културния сектор си взаимодействат за въвеждането на иновации. Проектът цели да събере примери от всички страни участнички и предлагаме на вниманието на специалисти от музеи, библиотеки и архиви, от организации от областтаContinue reading “Иновациите и организациите от културния сектор: споделете опита си в проучването на проекта eCHOIng”