Иновациите и организациите от културния сектор: споделете опита си в проучването на проекта eCHOIng

От началото на 2022 консорциум от университети и културни организации от Норвегия, България, Гърция, Естония и Италия изследва как университетите и институциите от културния сектор си взаимодействат за въвеждането на иновации. Проектът цели да събере примери от всички страни участнички и предлагаме на вниманието на специалисти от музеи, библиотеки и архиви, от организации от областта на културните и творческите индустрии, университетски преподаватели и изследователи, студенти този въпросник.

Вашето участие ще помогне да съберем примери от България и да ги съпоставим с други страни.

Въпросникът има 28 въпроси и се попълва за 3-5 минути.

Благодарим ви за съдействието! Отговори се приемат до края на м. април 2022 г.

Published by milenadobreva

Digital. Transformation. Users. Spaces.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: